Softwarové služby

Nabízíme Vám podporu aplikačního software EkonomIS a EkonomIS-Satelit v celém životním cyklu systému:

'' ''

Výběr systému

Pro seznámení se systémem můžete využít demonstrační verze, které jsou k dispozici zdarma na našich internetových stránkách. Rádi Vám pomůžeme systém nainstalovat do zkušebního provozu. V případě zájmu Vám systém nezávazně předvedeme. V rámci předvedení Vám ukážeme možnosti, jak systém přizpůsobit Vašim potřebám. V individuálních případech je možno domluvit ukázku systému v praxi u některého z našich spokojených zákazníků.

Konfigurace systému, převody dat

Vždy se snažíme předat zákazníkovi funkční prototyp systému co nejdříve, aby si jej mohl okamžitě vyzkoušet v praxi. Demonstrační verze může být využita zároveň jako startovací verze: ověříte si nastavení systému, které Vám bude vyhovovat. Samozřejmě zajistíme převod nejdůležitějších dat z Vašeho stávajícího systému tak, aby byl přechod na nový systém co nejplynulejší a nejméně pracný.

Školení uživatelů a zkušební provoz

Z našich zkušeností víme, že nejlepší způsob školení uživatelů systému je přímo v podmínkách, které jsou co nejbližší skutečnému provozu. K tomu se opět nejlépe hodí funkční prototyp systému. Současně se školením se tak ověřuje správné nastavení systému pro všechny uživatele.

Podpora provozu software

Po uvedení do provozu nastává rutinní provoz. Naše podpora se nemusí orientovat pouze na aplikační software, ale může zahrnout i nastavení a údržbu sítě. Poradíme Vám, jak systém chránit před virovými útoky, navrhneme nejvhodnější schéma zálohování.

Vzdálená správa

Po dohodě je možné zřídit vzdálené připojení přímo do Vaší sítě. To nám umožní řešit případné vzniklé problémy takřka okamžitě. Navíc odpadají náklady na dopravu technika do Vaší firmy.

Pravidelné aktualizace

Programy EkonomIS a EkonomIS-Satelit udržujeme v souladu s platnou legislativou. Uživatelé těchto systémů mají na našich internetových stránkách k dispozici nejnovější aktualizace, které zahrnují nové tiskové formuláře, úpravy nastavení a často i novou funkčnost. Při všech aktualizacích jsou zachovávána specifická nastavení pro daného zákazníka. Proto se nemůže stát, že by bylo nutné po každé aktualizaci tato nastavení znovu definovat.