Software

Lupa

Ekonomický

EkonomIS je integrovaný ekonomický informační systém pro řízení firem v reálném čase. Vhodný je zejména pro obchodní firmy se zaměřením na sklad a platební styk. Předností je vysoká úroveň automatického zpracování účetních operací, vnitřní provázanost agend a variabilita nastavení.

Náhled

Obchodní

EkonomIS-Satelit je informační systém pro řízení obchodních činností v samostatné pobočce nebo firmě s vazbou na sklad a finance. Je ideálním řešením pro samostatné provozovny, např. jako pokladní systém, systém řízení skladu, samostatný obchodní nebo objednávkový systém.

Náhled

Internetový

Internetový obchod je nadstavbový software pro systémy EkonomIS nebo EkonomIS-Satelit, který umožňuje provázat tyto systémy s internetovým katalogem zboží a objednávkovým systémem.