Ekonomický informační systém EkonomIS

EkonomIS je integrovaný ekonomický informační systém pro řízení firem v reálném čase. Vhodný je zejména pro obchodní firmy se zaměřením na sklad a platební styk. Předností je vysoká úroveň automatického zpracování účetních operací, vnitřní provázanost agend a variabilita nastavení.

Účetnictví je navrženo pro průběžné vedení podvojného účetnictví v reálném čase. Důmyslné nastavení účtů umožňuje proúčtovat automaticky většinu dokladů. Podporováno je neomezené párování plateb (saldokonto) v různých měnách s automatickým proúčtováním kurzových rozdílů. Zpracování DPH probíhá automaticky a pomocí speciální akce je možné vytvořit a vytisknout hlášení DPH. K dispozici je celá řada snadno modifikovatelných účetních sestav a navíc speciální nástroj na tvorbu účetních výkazů.

Finanční moduly jsou určeny ke sledování stavu hotovostních i bezhotovostních peněžních částek a účtů v různých měnách. Pro bankovní účty je k dispozici možnost napojení na „home banking“, tedy elektronický styk s bankou. Z jednoho platebního dokladu je možné uhradit libovolný počet dokladů a naopak k jednomu hrazenému dokladu může být libovolný počet platebních dokladů v různých měnách.

Obchodní moduly umožňují zpracování jednoduchých i složitějších obchodních případů a jejich vyhodnocování z hlediska věcného i finančního. Díky přímým vazbám na ostatní moduly je možné na jedné obrazovce sledovat všechny souvislosti. Systém podporuje různé varianty nákupu a prodeje od přímého prodeje pokladnou, přes standardní faktury a objednávky až po nabídky a zakázky se zálohovými platbami a postupným plněním. K dispozici je celá řada možností výpočtů prodejních cen závislých na typu partnera, kategorii cen a slev, včetně různých množstevních a akčních slev.

Spolupráce ostatních modulů se skladem probíhá v reálném čase na několika úrovních. Každý z libovolného počtu skladů může pracovat v různých režimech, např. vystavování dodacích listů skladníkem nebo automaticky. U každé položky je možné evidovat několik stupňů rezervace, rozklad na komponenty nebo různé kombinace sériových čísel. Samozřejmostí je vazba na čárové kódy. Skladové ceny jsou vyhodnocovány průběžně způsobem A, metodou FIFO. Po opravách pořizovacích cen je možné automaticky doúčtovat vzniklé rozdíly.

K systému jsou v současné době dodávány rozšiřující moduly pro řízení výroby, servisu a reklamací. Tyto moduly jsou standardně provázány se zbytkem systému a disponují speciální technologií pro modelování výrobního nebo servisního cyklu.