Technologie EkonomIS

Moderní technologie a design

Intuitivní ovládání systémů EkonomISEkonomIS-Satelit vychází ze standardů Microsoft Windows 95/98/2000/NT­/ME/XP/Vista/7. Systém pracuje maximálně průhledným způsobem, vždy zobrazuje aktuální informace se všemi souvislostmi. Nabízí také možná pokračování činnosti. Souběžně můžete pracovat na více úkolech a přepínat okna tak, jak jste zvyklí z Windows.

K systémům je dodávána sada formulářů a výstupních sestav, které mají jednak variantu pro tisk včetně ukázky (náhledu) a variantu pro zobrazení na obrazovce a další zpracování pomocí vestavěných nebo externích nástrojů (např. Microsoft Office). Tiskové formuláře je možné snadno upravit nebo přímo využít pro různé účely (např. pro finanční úřad).

Systémy jsou navrženy pro navrženy pro síťový i lokální režim bez omezení. Dva uživatelé nemohou pouze současně opravovat stejný řádek nebo doklad.

Data jsou uložena v databázi s vysokým stupněm ochrany proti běžným výpadkům systému Windows. Transakční zpracování zajišťuje uložení souvisejících informací v jednom cyklu. Systém se tedy při náhodném výpadku nedostane do nekonzistentní­ho stavu.

Komfortní ovládání pod Windows

Menu
snadné ovládání pomocí standardních ovládacích prvků Windows
Moduly souběžná práce ve více oknech na různých úkolech
První, poslední Vyhledávání efektivní nástroje pro vyhledávání informací
Zobrazené sloupce každý uživatel si může navolit zobrazené sloupce z tabulek
Suma Třídění nástroje pro sčítání, třídění záznamů v sestavách
Souhrn výpočet souhrnných informací podle libovolných kritérií
Správce tisku výběr tiskového formuláře, tiskárny, náhled, návrh (design) formuláře
PDF, XLS, HTML… výstupní formáty pro další zpracování informací
E-mail napojení na elektronickou poštu
[F1] bohatá kontextová nápověda

Unikátní technologie navigace

Lupa identifikace dokladu slouží jako odkaz k jeho dalšímu zpracování
Lupa párování u platebních dokladů je možné přejít i na hrazený doklad
Lupy položky dokladů umožňují přechod na související objednávku, fakturu, dodací list
Odkazy dokladu ke každému dokladu lze zobrazit všechny souvislosti (objednávky, faktury, dodací listy, účetní zápisy i přiřazené platby)
Kniha ke stavovým informacím si můžete rozbalit související pohyby
Historie dokladů snadno se vrátíte k naposledy zpracovávaným dokladům
„Surfování“ při hledání souvislostí můžete využívat všechny výstupy k vytvoření vlastní cesty systémem nezávisle na agendách systému

Síťový i lokální provoz

 • snadná instalace na lokální počítač s Windows i libovolný souborový (file) server (Windows, Novell, Linux, Synology…)
 • vysoký výkon v lokálním i síťovém provozu
 • správa uživatelů, detailní definice přístupů, uživatelské preference
 • bezpečný transakční zápis dat
 • plné sdílení dat s výjimkou právě upravovaných záznamů nebo dokladů

Variabilní řešení na míru

 • každý modul se může vyskytovat v různých jednotkách (řadách) s různým nastavením
 • speciální moduly (Servis, Reklamace a Výroba) umožňují využití speciálních stavových funkcí
 • součástí systému jsou nástroje pro úpravy výstupů i samotného programu
  • návrh menu
  • návrh zobrazení sloupců
  • návrh barevného označení řádků
  • návrh sestav včetně výběrových podmínek, zobrazení a tisku
  • grafický návrh tiskových formulářů včetně vytváření variant
  • návrh účetních výkazů
 • inteligentní upgrade zachovává uživatelské úpravy při aktualizaci systému
 • exporty/importy dat umožňují komunikovat s dalšími aplikacemi (Microsoft Office…)