Účetní služby

Nabízíme Vám vedení účetnictví ve Vaší firmě.

 

Zájem zákazníků o skutečně komplexní služby nás přivedl k tomu, že jsme vedle služeb souvisejících s podporou software začali nabízet i vedení účetnictví.

Poskytujeme několik režimů vedení účetních agend. Jejich společným jmenovatelem je to, že aktuální data jsou k dispozici přímo ve Vašem informačním systému. To Vám umožňuje, v kombinaci s přednostmi systému EkonomIS, včasné a efektivní rozhodování.