Systémové požadavky EkonomIS-Satelit

Systémy EkonomISEkonomIS-Satelit jsou určeny pro 32bitové systémy Windows společnosti Microsoft. Mezi tyto systémy v současné době počítáme Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista a Windows 7. Systémové požadavky souvisí s uspokojivým provozem těchto operačních systémů. Požadovaná velikost prostoru na pevném disku závisí na velikosti zpracovávané agendy, minimum je asi 30 MB, doporučujeme alespoň 100 MB na počítači, na kterém budou umístěna data.

V případě síťové instalace doporučujeme na serveru operační systémy Windows využívající technologii NT (Windows NT, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server) nebo Novell. U Windows NT není nutná plné verze, ale stačí verze Windows NT Workstation. Windows 95 nebo 98 jsou systémy vhodné k provozu na síťových stanicích, nevyhovují však jako serverové systémy, protože nemají dostatečnou správu procesů. Systém Novell je nutné nakonfigurovat tak, aby ukládal vyrovnávací paměti při zápisu na disk, pak funguje bez problémů. Na disku nebo svazku, kam se zapisují data ekonomického systému, není možné využít komprimaci dat v reálném čase, kterou některé systémy nabízí.

Tisknout je možné prakticky na všech tiskárnách připojitelných k systémům Windows. Většina tiskáren umožňuje grafický tisk, proto je možné tisknout přímo ze systému grafické formuláře. Vhodné jsou zejména laserové tiskárny.

Systémy EkonomISEkonomIS-Satelit mají sice zabezpečení dat na vysoké úrovní, ale v provozu výpočetní techniky nelze vyloučit nejrůznější havárie, např. napadení systému virem, výpadek techniky, krádež systému nebo jinou pohromu. Proto je nutné přijmout maximální opatření k zajištění bezpečnosti systému.

Proti výpadku síťového napětí doporučujeme předcházet využitím záložního zdroje napětí UPS. Tento zdroj doporučujeme připojit alespoň k počítači, na kterém budou umístěna data.

V každém případě je nutné zajistit vhodné schéma zálohování dat! Vždy by měly existovat alespoň dvě zálohy umístěné na samostatných přenosných médiích. Tato média by měla být umístěna na dvou různých místech, aby byla chráněna v případě napadení nebo poškození systému. Kritický okamžik je vytváření zálohy, protože právě v okamžiku přepisování dat se může objevit chyba a znehodnotí se i záloha. Proto je nutné mít několik záložních médií a ty pravidelně obměňovat. Vhodným typem média pro zálohy je např. zapisovatelný disk CD-ROM.