Demoverze EkonomIS-Satelit

Postup při instalaci systému:

  1. Stáhněte si níže uvedený instalační soubor.
  2. Spusťte stažený instalační program.
  3. Dále se řiďte pokyny průvodce instalací.
  4. Po dokončení instalace spusťte program EkonomIS-Satelit z nabídky Start systému Windows.
Název souboru Velikost
ekonosatsetup.exe 23 018 kB

Demoverze, Start a Update

Životní cyklus využití programu probíhá zpravidla v několika fázích. Nejprve se uživatel dozví, že program existuje a chce se s ním seznámit. To sice může prostřednictvím různých materiálů nebo konzultace s dodavatelem, ale uživatel chce mít co největší jistotu, že program vyhoví právě jeho požadavkům. Rád by si program zapůjčil na určitou dobu a vyzkoušel přímo v podmínkách své firmy. Proto výrobci vytvářejí demonstrační, zkráceně DEMO verze svých programů, které umožňují provoz v určitém, omezeném rozsahu. Základním omezením DEMO verzí programů EkonomIS a EkonomIS-Satelit jsou 3 měsíce provozu od instalace programu pro 2 současně pracující uživatele.

Při zkoušení DEMO verze se uživatel nejprve seznámí s funkcemi programu a posléze zkusí vložit do programu svá data. Aby si co nejlépe vyzkoušel program, vloží do programu dat co nejvíce. V okamžiku, kdy uživatel zjistí, že program je skutečně kvalitní, rozhodne se ke koupi programu. Samozřejmě, že nechce při přechodu na plnou verzi vkládat znovu data, která už jednou zadal. Programy EkonomIS a EkonomIS-Satelit nabízejí plynulý přechod z demonstrační na plnou, registrovanou verzi bez nutnosti nové instalace. Tento proces se někdy označuje jako start k využívání programu a příslušná verze jako START verze.

DEMO a START verze programů EkonomIS a EkonomIS-Satelit obsahují plnou funkčnost, bez vložení licenčního kódu je však částečně blokována. Po zakoupení programu oznámí uživatel společnosti Softima s.r.o. svůj registrační kód, který snadno zjistí přímo v programu. K registračnímu kódu obdrží licenční kód, který mu zpřístupní funkce programu v rozsahu, jaký si zakoupil. Není nutná další instalace a registrace může proběhnout telefonicky, případně elektronickou nebo klasickou poštou. Licenci je možné během provozu programu rozšiřovat, je možné si sjednat i individuální podmínky.

Během provozu programu se dodavatel snaží program neustále zdokonalovat. Tato zlepšení pak určitou formou nabízí i stávajícím uživatelům programu. Klasickou formou je UPGRADE programu, což je přechod na vyšší verzi programu za úplatu. Společnost Softima s.r.o. nabízí v současné době všem uživatelům svých produktů bezplatnou aktualizaci verzí formou UPDATE verze, kterou je možné získat stejným způsobem jako DEMO a START verze. Aktualizace probíhá inteligentním způsobem, takže zůstávají zachována všechna uživatelská nastavení a úpravy na míru.

A to nejlepší na konec: DEMO, STARTUPDATE verze jsou zabaleny ve společném balíčku v podobě instalační sady programu.