Systémové požadavky internetového SW

  • Programová část internetového obchodu, která je provozovaná na počítači se systémem EkonomIS nebo EkonomIS-Satelit nevyžaduje žádné dodatečné hardwarové ani softwarové nároky.
  • Internetová část internetového obchodu vyžaduje na serveru podporu skriptování v jazyce PHP, verze 4.1 a vyšší.
  • Webové rozhraní internetové části obchodu vyžaduje v prohlížečích zákazníků povolení souborů cookie a povolení skriptování jazyka JavaScript.